Thematisch leren op Het Anker → Leren voor het Leven

Ieder kind heeft unieke talenten gekregen. In de acht jaar dat kinderen bij ons op school zitten, worden deze talenten ontwikkeld en groeien ze, altijd in relatie tot wie het kind zelf is en altijd samen met anderen. Deze verbinding is van essentieel belang. Kennis- en talentontwikkeling staat in directe verbinding met de persoonsvorming van een kind en met de sociale context waarin het kind staat.
Vanuit deze visie kiezen we op Het Anker heel bewust voor een ontwikkelingsgerichte aanpak van ons onderwijs met behulp van thema’s. We halen de sociaal-culturele praktijk de klas binnen waardoor de activiteiten voor kinderen betekenisvol zijn. Dat maakt kinderen nieuwsgierig en betrokken. Binnen ieder thema krijgt een kind kennis vanuit verschillende vakgebieden mee, maar het kind oefent ook in vaardigheden die bijdragen aan persoonsvorming, zoals initiatief nemen, creatief denken, onderzoeken, redeneren, probleem oplossen, zelfsturing en reflectie. Daarnaast is het een sociaal proces waarin samenwerken, communiceren en maatschappelijke betrokkenheid belangrijke elementen zijn.

Een voorbeeld vanuit de praktijk.
In groep 3/4 is het thema “Ik zit in het gips”. De kinderen hebben daar een eigen beleving bij, delen die met elkaar en gaan van daaruit op onderzoek uit. In de klas komt een gipskamer en een afdeling waar je röntgenfoto’s kunt maken. Kinderen leren over het menselijk lichaam, hoe zit het in elkaar, wat zijn botten, hoe kunnen ze breken? Hoe gaat het er in het ziekenhuis aan toe, hoe gaat dat nu en hoe ging dat vroeger? Wat is gips, waar bestaat dat uit, hoe wordt het gemaakt? Wegen, meten, techniek, het komt allemaal aan de orde. De gipskamer groeit naarmate het thema vordert. De kinderen bezoeken een echte gipskamer in het Spaarnegasthuis in Hoofddorp en maken kennis met de mensen die daar werken en ontdekken wat daar allemaal bij komt kijken. Na afloop van het thema krijgen ouders, opa’s en oma’s een rondleiding door de gipskamer en de röntgenafdeling in de klas en vertellen de kinderen vol passie over alles wat ze ontdekt en geleerd hebben. Kinderen zijn trots op hun eigen ontwikkeling!