Het Anker biedt onderwijs van goede kwaliteit!

Op 11 april 2017 ontvingen wij van de onderwijsinspectie het predicaat GOEDE SCHOOL.
De inspectie beoordeelde ons onderwijs met een goed op alle vier de kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg & ambitie.
De onderdelen waarover de inspectie met name positief oordeelde waren ons thematisch onderwijs, het veilige schoolklimaat, de goede resultaten met heldere advisering richting het voortgezet onderwijs en het aantoonbare vervolgsucces in het voortgezet onderwijs.
Ook onze transparante en effectieve manier van kwaliteitszorg en de lerende cultuur waarin we als team samen met ouders en leerlingen werken, werd door de inspectie geprezen.
Wij zijn trots op dit mooie oordeel van de inspectie en we streven ernaar om deze goede kwaliteit van ons onderwijs te handhaven en onze ambities verder uit te rollen.

Het Anker is een basisschool waar het geloof een centrale plek inneemt. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed.
 • Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
 • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

Het Anker:

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit.
 2. geeft uitstekend Onderwijs en heeft een duidelijke visie.
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert Het Anker samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons Koersplan en in het Schoolplan) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en leerkrachten.